17/04 Откровения АрАрАт в ресторане на Молодогвардейцев​ (111)